Volejte ZDARMA 800 888 868, Po-Čt 8:00-17:00, 8:00-16:00

0 Kč

Celkem bez DPH:
0 Kč
Celkem k úhradě s DPH:
0 Kč

Štíhlá výroba e-shop

Naše firma nabízí vybavení výrobních podniků založené na principu štíhlé výroby a sama se řídí metodikou 5S

Štíhlá výroba, Lean Manufacturing

Společnost Enprag s.r.o. mimo jiné nabízí LEAN produktové řady a ergonomická pracoviště na míru dle principů Štíhlé výroby. Začínáme zjištěním potřeb zákazníka přímo v provozu. Po společném výběru vhodných produktů pokračujeme grafickým návrhem v 3D, cenovou kalkulací a instalací na klíč.


 

CO JE ŠTÍHLÁ VÝROBA?

 

Štíhlá výroba ušetří náklady, zvýší konkurenceschopnost

Kolik by vaše firma ušetřila během jednoho roku, pokud by měl každý váš zaměstnanec denně například 10 minut navíc? Úspora času, produktivita a schopnost odbavovat zakázky rychle a kvalitně patří mezi faktory, které rozhodují o celkové ziskovosti firmy a návratnosti investic. Právě pro tyto důvody se stále více větších i menších firem rozhodlo k zavedení principů štíhlé výroby.

Trubkový systém Logiform

Lean Manufacturing - žádné plýtvání zdroji

Co znamená štíhlá výroba neboli Lean manufacturing? Jde v podstatě o zvýšení výkonnosti firmy prostřednictvím zlepšení nebo chcete-li optimalizace pracovních podmínek. I když to zní složitě, nejedná se o nic jiného než o přizpůsobení pracoviště k hladkému chodu tak, aby žádný zaměstnanec nemusel nic hledat, zdlouhavě přemýšlet o dalším postupu nebo třeba přenášet těžké věci na větší vzdálenosti. To všechno totiž zvyšuje nároky na čas každého pracovníka, a tím pádem i náklady firmy.

Ve zkratce se dá tedy říct, že štíhlá výroba znamená co největší zisk s co nejmenším množstvím zdrojů – lidských i materiálních. Navíc díky ergonomii "na míru" významně šetří zdraví pracovníků a snižuje nemocnost.

Ke štíhlé výrobě patří také „štíhlý“ nábytek

Co všechno je součástí pracoviště, které se řídí principy štíhlé výroby? Hladký provoz tu většinou zajišťuje celkové nebo částečné Lean řešení. Jeho součástí jsou nejrůznější regálové sestavy a pracovní nábytek sestavený např. z hliníkových profilů, trubkové systémy a válečkové tratě k posouvání součástek, balíků atd. Zkrátka jedná se o soustavu, která ušetří čas a přinese stabilní, flexibilní a standardizovanou výrobu.

Nábytek podle principů štíhlé výroby najde své uplatnění nejen v průmyslových výrobnách a dílnách, ale i v kancelářích, provozovnách, skladech (také těch e-shopových), archivech nebo lékařských ordinacích.

Hliníkové profily, trubkové systémy a válečkové tratě

Naše hliníkové profily a trubkový systém umožňují vytvořit v podstatě jakékoli regálové či jiné pracovní sestavy do výroben, dílen nebo třeba skladů. Takový systém nabízí hned trojí výhodu - optimalizaci výroby, lepší tok materiálu a vyšší produktivitu práce. Součástí těchto systémů mohou být také válečkové tratě, které sníží fyzickou námahu pracovníků a zajistí rychlejší nekomplikovanou práci bez stresu. V případě potřeby je také možné stávající systém kdykoliv a jakkoliv modifikovat, přitom bez výraznějších finančních nákladů.

Jak zavést štíhlou výrobu do své firmy?

Na rozdíl od mýtů, které kolem štíhlé výroby kolují, není třeba zavádět razantní změny v celé firmě naráz. Ano, štíhlou výrobu lze aplikovat plošně, stejně tak je ale možné promyslet, ve které části firmy se vyplatí začít a zavést štíhlou výrobu postupně. Pokud tedy zvažujete zavedení principů štíhlé výroby ve své firmě, začněte klidně už dnes. Náš tým vám poskytne komplexní služby - od návrhu řešení a vizualizace až po montáž na místě.


Hliníkový profilový systém MayTec

V roce 2016 jsme také zahájili spolupráci s německou firmou MayTec Aluminium Systemtechnik GmbH, výrobcem a dodavatelem hliníkových profilových systémů. Firma sídlí na adrese Kopernikusstrasse 20, Dachau, odkaz na domovské stránky firmy zde www.maytec.de.

Více informací o sortimentu, možnostech a způsobech řešení naleznete zde www.stihlavyroba.eu/hlinikovy-profilovy-system-maytec/s-54/.


Trubkový stavebnicový systém LogiformV oblasti trubkových stavebnicových systémů napřímo spolupracujeme s významným korejským výrobcem, firmou HBL INC., založenou v roce 1992 a specializovanou právě na výrobu velmi kvalitních trubkových systémů LOGIFORMV roce 2011 byla otevřená nová továrna ve Vietnamu a v roce 2012 překročil obrat této firmy 10 milionů USD.

Více informací o sortimentu, možnostech a způsobech řešení naleznete zde.


 

VŠE O ŠTÍHLÉ VÝROBĚ

 

LEAN je metoda řízení, která je založena na několika základních principech. Primárně jde o snahu celé organizace trvale se zlepšovat ve všech oblastech, setrvat v nastavených změnách, zamezit zbytečnému plýtvání, zvýšit efektivitu a tím získat dlouhodobou a ekonomicky návratnou investici, kdy se primárně bere v potaz co nejlepší uspokojení potřeb zákazníka.

V souvislosti s Lean se obvykle používá pojem Lean Management. Jde o způsob myšlení, filozofii, napříč celou organizací, kterou musí přijmout všechny složky. Lean se často používá s různými přívlastky, podle toho na jakou oblast má být tato metodologie uplatněna.

 • Lean Manufacturing
 • Lean Administration
 • Lean Programming
 • Lean Six Sigma
 • Lean Audit
 • atd.

Jedním z nejznámějších přístupů je Lean Manufacturing, neboli Štíhlá výroba. Je to metodologie zaměřená na odstranění všech druhů plýtvání z procesů výroby, čímž se procesy stávají rychlejšími, flexibilními a schopnými uspokojit požadavky zákazníků.


Ve struktuře systému plánování a řízení změny je nezbytné používání ucelených systémů, pravidel a LEAN metod:

1. KANBAN systém sloužící jako nástroj vyladění výroby a propojení jednotlivých procesů. Podstata koncepce kanban metody je založená na poskytnutí pouze těch komponent ze strany dodavatele, skladu nebo výroby, které jsou zapotřebí, v daném množství a v daném čase tak, aby neexistovaly žádné přebytečné inventáře.

2. 5S metoda je výsledkem odhodlání odstranit nepotřebné položky z pracovních stanic, zajistit řád, čistotu a vštípit metodickou disciplínu napříč procesy pomocí japonské filozofie:

Seiri Vytřídit, eliminovat zbytečné
Seiton Uspořádat, místo pro všechno a všechno na svém místě
Seiso Vyčistit, zachovat čistotu, zbavit se zdrojů nečistot
Seiketsu Standardizace, paušální aplikace čistoty a pořádku
Shitsuke Udržování, trvalá podpora společného dodržování stanovených pravidel

3. HOSHIN KANRI - management a řízení směřování podniku, zapojení všech týmů do řízení procesů. Hoshin nám dává odpověď na klíčové otázky např.:

 • Kde chceme být v budoucnosti?
 • Jak toho chceme dosáhnout?
 • Kdy chceme dosáhnout cílů?
 • Kdo se bude podílet na dosažení cílů?

Vrcholový management vytváří strategický plán, který je posuzován po částech, ne jako celek. Předává ho střednímu managementu, jedná se tedy o efekt kaskád nebo svislou difuzi. Zahrnutí a participace všech složek týmů je důležitým faktorem. Pokrok je nutné důsledně posuzovat a jakákoliv změna musí být k lepšímu.

S R O V N Á N Í
Hoshin Kanri Řízení podle cílů
vyžaduje vůdcovství vyžaduje autoritu
velmi často definuje "co" a "jak" definuje "co", ale ne "jak"
podporuje spolupráci podporuje soutěžení
silná integrace slabá integrace

4. MUDA v lean pojetí znamená plýtvání. Ve výrobním sektoru rozlišujeme 7 druhů plýtvání:

 • Transport (Přemisťování) – zbytečné přemisťování materiálu a výrobků
 • Skladování - omezení přebytečného inventáře
 • Pohyb – neefektivní pohyb pracovníků
 • Čekání – prostoje a čekání jsou plýtvání
 • Nadvýroba - výroba nad rámec požadavků zákazníků
 • Nadbytečné zpracování - kvalita a zpracování, které již nepožaduje zákazník je plýtvání
 • Vady - výroba defektních výrobků

MUDA v administrativních činnostech:

 • Lidský potenciál - nevyužitý potenciál pracovníků a jejich tvořivosti
 • Nevhodné nebo nefungující informační systémy
 • Nejasná strategie - zbytečné provádění činností, které nejsou v souladu se strategií společnosti
 • Nevyužití tržní příležitosti je plýtvání
 • Zbytečná administrativa a neefektivní systém je plýtvání
 • Zatěžování zákazníka

5. SIX SIGMA je metodologie poskytující způsob detekovat chyby dříve, než se objeví, s cílem zvýšit spokojenost zákazníků. Jedná se o statistickou metodologii poskytující společnostem způsob, jak dělat méně chyb ve všech svých činnostech, a to eliminováním neshod dříve, než se objeví. Six Sigma je velmi disciplinovaný systémový přístup, který je založený na práci s daty a fakty.

Obecný cíl Six Sigma je zvládnout procesy natolik, že se nebude vyskytovat více, než 3,4 chyby na milion příležitostí. Hodnoty sigma jsou často vyjádřeny jako „DPMO“ (Defects Per Milion Opportunities = počet vad na milion příležitostí)

6. DMAIC je integrální součástí metody Six Sigma, jedná se zdokonalený PDCA cyklus vedoucí k neustálému zlepšování. Define-Measure-Analyze-Improve-Control

7. KAIZEN je životní filozofie, způsob života, znamená změnu k lepšímu. Je aplikovatelný napříč všemi činnostmi, jedná se o přístup k neustálému zlepšování. Je to propracovaný a dokonale organizovaný systém práce. Každému zlepšení, i kdyby bylo jen málo významné, je potřeba věnovat pozornost. Všichni pracovníci mohou participovat na procesu zlepšování. Zlepšení, která se dají rychle vyhodnotit a realizovat nevyžadují vysoké investice.

8. TPM = Total Productive Maintenance. Účelem TPM je maximalizovat celkový výkon systémů. Celková-totálně produktivní údržba. Jedná se o soubor aktivit vedoucích k provozování strojního parku v optimálních podmínkách a udržení těchto podmínek. Cílem TPM je předcházet neplánovaným výpadkům výrobní technologie-strojů a to díky systému totální preventivní údržby, ve kterém jsou jasně definované role.

TPM se skládá ze samostatných programů:
samostatná údržba SÚ TPM
plánovaná údržba PÚ TPM
hladká přejímka HP TPM
trénink
zvyšování využití strojů
technické zlepšování strojů

9. SMED = Single Minute Exchange of Die. Metoda zkracování časů přetypování výrobních zařízení. Program rychlých změn (SMED) má za cíl:

 1. Získat tu část kapacity stroje, kterou ztrácíme jeho dlouhým přestavováním.
 2. Zajistit rychlý přechod z jednoho typu výrobku na druhý, tím umožnit výrobu v malých dávkách.

Výroba v malých dávkách nabízí vyšší pružnost a nižší rozpracovanost výroby. Postup změn vychází z důkladné analýzy seřizování, která se vykonává pozorováním přímo na pracovišti. Radikálního zkracování časů seřízení dosahujeme postupně pomocí změny organizace, standardizací postupu seřízení, trénin¬kem týmu, speciálními pomůckami a technickými úpravami stroje. Metoda SMED je často i součástí programu TPM.

10. PDCA - Demingův cyklus - Plan-Do-Check-Act je systémový přístup k řízení. Jde o metodu postupného zlepšování formou opakovaného provádění čtyř základních činností:

 1. plan (plánuj) - naplánování zamýšleného zlepšení (záměr)
 2. do (dělej) - realizace plánu
 3. check - (kontroluj)
 4. act - (jednej)

11. QRQC Kvalitativní přístup usilující o rychlé řešení problémů.

 • Gen-jitsu - realita (zkoumat skutečné údaje, periodická syntéza)
 • Gan-ba - skutečné místo (diskutovat v továrně nebo v kancelářích)
 • Gen-butsu - skutečné věci (zkoumat vadný díl nebo výrobek)

12. BEZPEČNOST může být definována jako schopnost systému fungovat se snížením rizika osobní újmy na přijatelnou úroveň, včetně poškození zařízení a životního prostředí a je proto nezbytná pro životaschopnost společnosti.

13. ENVIRONMENTÁLNÍ management umožňuje společnosti:

 1. minimalizovat dopad jejich činnosti na životní prostředí
 2. předcházet nehodám
 3. upravit akční plán a zlepšit provedení environmentální politiky

Více informací o štíhlé výrobě a našich službách zde: https://www.stihlavyroba.eu/

Jak by to být nemělo - neefektivní výroba s nízkou produktivitou a vysokými náklady Výroba podle principu štíhlé výroby a metodiky 5S - efektivní a produktivní, s nízkými náklady
Neefektivní a nepříliš bezpečné transporty mohou narušit hladký tok materiálu Přesná a bezpečná doprava materiálu automatizovanými vozidly bez řidiče
Stísněný pracovní prostor snižuje produktivitu pracovníků Efektivní a čisté využití prostoru podporuje produktivitu a zvyšuje motivaci pracovníků
Nedostatek efektivních transportních zařízení prodlužuje dodací lhůty Naše řešení optimalizuje výrobu, zlepšuje tok materiálu a zvyšuje produktivitu
Nepraktické skladování prodlužuje čas potřebný k využití materiálu a zvyšuje riziko úrazu Stabilní a odolné regálové systémy umožňují vytvořit jasnou strukturu, rychlé naskladňování a vyskladňování materiálu
Fyzická námaha a stres snižuje motivaci pracovníků a zhoršuje materiálové a výrobní toky Naše transportní vozíky umožní nekomplikovanou práci bez stresu a zvýší tak motivaci a produktivitu pracovníků

štíhlá výroba 5S

štíhlá výroba 5S

štíhlá výroba 5S

štíhlá výroba 5S

štíhlá výroba 5S

štíhlá výroba 5S

štíhlá výroba 5S

štíhlá výroba 5S

štíhlá výroba 5S

štíhlá výroba 5S

štíhlá výroba 5S

štíhlá výroba 5S